อาคเนย์ร่วมเสวนา แนะวางแผนเตรียมพร้อมสู่วัยเกษียณอย่างมีความสุข

              นางภฤตยา สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นวิทยากรงานเสวนาสถาปนิก 2562 หัวข้อ “คิดและเข้าใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อรองรับคนวัยเกษียณ” แสดงวิสัยทัศน์ในประเด็น “Wealth & Wellness Planning” บอกเล่าหลากหลายกลยุทธ์สู่การวางแผนชีวิต และทรัพย์สินในระยะยาว เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยเกษียณอย่างมีความสุขและมีคุณภาพ ภายในงานเสวนามีวิทยากรจากหลากหลายธุรกิจ อาทิ นายวีรเลิศ อมิตรพ่าย Associate Director-Living Care บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ – ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด อธิบายภาพรวมของการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย การออกแบบโครงการบ้านที่เหมาะสำหรับเพื่อผู้สูงอายุ ร่วมด้วย นพ. ธรนัส กระต่ายทอง แพทย์ชำนาญการ Anti-aging ประจำโรงพยาบาลวิภาวดี  แนะนำการดูแลสุขภาพกาย-ใจ การออกกำลังกายที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ในยุคปัจจุบัน โดยมี ผศ.พรยศ ฉัตรธารากุล หัวหน้าศูนย์วิจัย ABLE Lab มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี  เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ลานกิจกรรม อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ นี้