บีโอไอดึงผู้ประกอบการไทยเจาะตลาดประเทศเพื่อนบ้าน

บีโอไอเปิดการอบรมหลักสูตร “สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ (TOISC) รุ่นที่ 16 และรุ่นที่ 17” โดยมี นายโชคดี  แก้วแสง  รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งการอบรมนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมศักยภาพให้ผู้ประกอบการไทยที่สนใจไปลงทุนต่างประเทศผ่านการอบรม และการเดินทางไปศึกษาพื้นที่จริงในประเทศเป้าหมาย ทั้งประเทศเพื่อนบ้านและประเทศตลาดใหม่ ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ