กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมใจถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

กรุงเทพประกันชีวิต จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ นำโดย ดร.ศิริ การเจริญดี ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คมคาย ธูสรานนท์  ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ม.ล. จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์  กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท  กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย และพนักงาน โดยร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีรวมถึงเพลงสดุดีจอมราชา เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็ว ๆ นี้