กิจกรรมการกุศลเพื่อหารายได้สมทบทุน มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

คุณหญิงโรส  บริบาลบุรีภัณฑ์  ประธานกรรมการที่ปรึกษา มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ คุณรัญชา บริบาลบุรีภัณฑ์ นายกสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนอ.)  คุณวิชชุดา ไตรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย พร้อมผู้ใจบุญ ร่วมจัดงานการกุศลหารายได้เข้ามูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือเด็กๆที่สูญเสียบิดามารดาและญาติมิตร ให้มีที่อยู่อาศัย มีการศึกษา ให้เด็กๆเหล่านี้ได้เติบโตขึ้นเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคม สามารถออกไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตัวเองได้  สามารถอาศัยอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข ณ  โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล    กรุงเทพฯ