บทเรียนเรื่องความยั่งยืนสำหรับเด็กนักเรียน

ส่วนหนึ่งของโครงการผู้แทนด้านความยั่งยืนทั่วโลกของเฮงเค็ลในปีนี้ พนักงานของเฮงเค็ล ประเทศไทย ได้ไปเยี่ยมเยือนโรงเรียนแห่ง ทั้งในกรุงเทพและชลบุรี เพื่อให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม   

โรงเรียนทั้งสามแห่ง ได้แก่ โรงเรียนอักษรศึกษาโรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ จ.ชลบุรี และโรงเรียนประเสริฐธรรมวิทยา กรุงเทพมหานคร โดยมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 195 คน เข้าร่วมเรียนรู้เรื่องความยั่งยืนกับเฮงเค็ล

อีริค อีเดลแมน ประธาน บริษัทเฮงเค็ล (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ที่เฮงเค็ล เราเชื่อมั่นว่าทุกคนรวมทั้งเด็กๆ สามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตที่ยั่งยืน โดยโครงการผู้แทนด้านความยั่งยืนเพื่อเข้าถึงโรงเรียนของเฮงเค็ลได้สนับสนุนให้เด็กนักเรียนระดับประถมฝึกฝนพฤติกรรมที่นำไปสู่ความยั่งยืนในชีวิตประจำวัน และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนอื่นๆ ในครอบครัวและชุมชน”

 และด้วยคำแนะนำจากพนักงานเฮงเค็ล ประเทศไทย ที่ผ่านการอบรมผู้แทนด้านความยั่งยืน เด็กนักเรียน จะได้รับรู้แนวทางในการลดปริมาณ การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ จากการดูคลิปการ์ตูนและกิจกรรมระบายสี นอกจากนี้ เด็กนักเรียนยังได้แสดงความคิดเห็นและบอกเล่าเรื่องราวจากการที่ได้เรียนรู้ในครั้งนี้ หลังจบบทเรียน เด็กๆ แต่ละคนจะได้รับใบประกาศนียบัตรแชมเปี้ยนด้านความยั่งยืนจากเฮงเค็ล

เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการประหยัดน้ำและพลังงาน รวมถึงการลดของเสีย ที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ดังต่อไปนี้

  • ปิดก๊อกน้ำให้สนิท เมื่อไม่ใช้น้ำ ยกตัวอย่างเช่น ในระหว่างการแปรงฟัน
  • ปิดไฟทุกครั้งเมื่อออกจากห้อง
  • ปิดโทรทัศน์โดยไม่ตั้งโหมดสแตนด์บายทิ้งไว้
  • ปิดประตูตู้เย็นให้สนิทเมื่อหยิบของที่ต้องการแล้ว
  • ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงกระดาษ
  • ใช้ผ้าเช็ดตัวมากกว่า 1 ครั้ง

โครงการผู้แทนด้านความยั่งยืนของเฮงเค็ล (Henkel Sustainability Ambassador) เปิดตัวเมื่อปี 2555 โดยมีจุดประสงค์ที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงานเฮงเค็ล เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในการทำงานและชุมชน ณ สิ้นปี 2560 พนักงานเฮงเค็ลมากกว่า 50,000 คน ได้ผ่านการอบรมเป็นผู้แทนความยั่งยืน และเฮงเค็ลได้ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนมากกว่า 137,000 คนใน 53ประเทศ สำหรับประเทศไทยเฮงเค็ลได้จัดการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนไปแล้ว 1,320 คน