สานสัมพันธ์สื่อมวลชน 2561

ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในการเปิดงาน “ท่าเรือแหลมฉบัง สานสัมพันธ์สื่อมวลชน” ประจำปี 2561 โดยมี ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง และสื่อมวลชนในพื้นที่ภาคตะวันออก เข้าร่วมงาน ณ พิพิธภัณฑ์ขนส่งทางน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ท่าเรือแหลมฉบัง สำหรับการจัดงานนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ บทบาท หน้าที่ โครงการพัฒนาต่าง ๆ และข่าวสารของท่าเรือแหลมฉบังมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง สื่อมวลชน กับท่าเรือแหลมฉบังอีกด้วย