‘ทีเส็บ’ เน้นดึงงานใหม่-ศักยภาพสูง ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมายรัฐบาล

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า ทีเส็บยังคงมุ่งมั่นดำเนินการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ของไทย ตามแนวนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลที่มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมในปีงบประมาณ 2562 นี้ ด้านการจัดงานประชุมนานาชาติ (Conventions) และงานแสดงสินค้านานาชาติ (Exhibitions) ทีเส็บเน้นการดึงงานใหม่ที่มีศักยภาพสูงมาจัดในประเทศไทย มุ่งดึงงานในอุตสาหกรรมหลักตามเป้าหมายของรัฐบาลเข้าสู่ประเทศไทย โดยมีงานที่เข้ามาจัดในปีนี้แล้วทั้งสิ้นจำนวน 43 งาน ที่ทีเส็บมีส่วนร่วมสำคัญในการประมูลสิทธิงาน ซึ่งประมาณการว่าจะมีนักเดินทางไมซ์ทั้งชาวไทยและต่างชาติรวมทั้งสิ้น 133,435 คน คิดเป็นรายได้รวมกว่า 5,025 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นงานประชุมนานาชาติ 26 งาน มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 36,090 คน สร้างรายได้ประมาณ 2,880 ล้านบาท และงานแสดงสินค้านานาชาติ 17 งาน จำนวนผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 97,349 คน คิดเป็นรายได้รวมกว่า 2,145 ล้านบาท

ผู้อำนวยการทีเส็บ กล่าวต่อไปว่า เดือนมีนาคมที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานที่มีความโดดเด่นหลายงาน เช่น IEEE PES GTD Grand International Conference and Exposition Asia 2019 เป็นงานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติทางด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้าและพลังงานระดับโลก มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมมากถึง 10,000 คน ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานนี้เป็นครั้งแรกและเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียอีกด้วย ประมาณการว่าสามารถทำรายได้เข้าประเทศไม่น้อยกว่า 239 ล้านบาท
นอกจากนี้ ไทยยังเป็นเจ้าภาพจัดงาน CPhI South East Asia 2019 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าทางด้านอุตสาหกรรมยาครั้งแรกในไทย มุ่งหวังยกระดับอุตสาหกรรมยาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก มีผู้เข้าร่วมงานรวม 4,975 คน ทำรายได้ประมาณ 114 ล้านบาท