สมพระเกียรติ พิธีประดิษฐานพระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณวิชชุดา ไตรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี พร้อมด้วยกัลยาณมิตรธรรม ร่วมอัญเชิญพระบรมรูปหล่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ฉลองพระองค์บรมราชภูษิตาภรณ์ (ครุยมหาจักรี) ในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พ.ศ.2549 เนื้อบรอนซ์ ผลงานของอาจารย์ วัชระ ประยูรคำ ม.ศิลปากร ไปประดิษฐาน ณ วัด Nenbutsushu The Royal Grand Hall of Buddhism ประเทศญี่ปุ่น

 

โดยมีพระเดชพระคุณ ดร.เคียวเซ เอ็นชินโจ ประธานที่ปรึกษาสูงสุดแห่งการจัดประชุมสุดยอดผู้นำพุทธโลกและผู้ก่อตั้งวัด เป็นประธานในการสวดเจริญพระพุทธมนต์ และยังได้รับเกียรติสูงสุดจากสมเด็จพระสังฆราชและพระภิกษุสงฆ์ญี่ปุ่นกว่า 300 รูป พร้อมด้วยจิตอาสาชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ วัด Nenbutsushu The Royal Grand Hall of Buddhism ประเทศญี่ปุ่น