อนันตรา มอบเงินบริจาคเงินกว่า 1.8 ล้านบาท

กลุ่มโรงแรมอนันตรา นำโดย นางชมพรรณ กุลนิเทศ รองประธานฝ่ายบริหารการลงทุนบริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัดบริจาคเงินจำนวนกว่าหนึ่งล้านแปดแสนบาท เพื่อสนับสนุนศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยโดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ นนท์ โรจน์วชิรนนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ เป็นผู้รับมอบโดยเงินบริจาคนี้มาจาก โครงการเพื่อสังคม ดอลลาร์ ฟอร์ ดี๊ดส์’ (Dollars for Deeds)หนึ่งดอลลาร์ หลายความดีที่กลุ่มโรงแรมอนันตราได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง