ไทยสมุทรจัด “OCEAN SUPER STAR KICK OFF”ยกระดับตัวแทนพิชิตคุณวุฒิ MDRT

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิตโดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ จับมือคุณสมชัย อาภรณ์ศิริพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการ แม่ทัพใหญ่ฝ่ายขายช่องทางตัวแทน จัดโครงการ “OCEAN SUPER STAR KICK OFF”เพื่อผลักดันตัวแทน OCEAN LIFE ไทยสมุทร ยกระดับสู่มาตรฐานคุณวุฒิระดับโลก MDRT (The Million Dollar Round Table) ซึ่งผู้ที่จะพิชิตคุณวุฒิMDRT ได้จะต้องมีผลงานยอดเยี่ยม สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าว่าจะได้รับการบริการที่เป็นเลิศ และการวางแผนการเงินที่มีประสิทธิภาพปันจุบัน OCEAN LIFE ไทยสมุทรมีตัวแทนคุณภาพติดคุณวุฒิ COT (Court of the Table)และ MDRT (Million Dollar Round Table) จำนวน 51 คนซึ่งบริษัทมุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนาศักยภาพตัวแทนประกันชีวิตให้มีความพร้อมในการก้าวสู่การเป็น“ตัวแทนยุค 4.0” เพื่อให้ทุกคนสามารถให้บริการลูกค้าอย่างเหนือความคาดหมายในโลกยุคดิจิทัล ที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีบทบาทต่อการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน