สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ นายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย และนันทินี แทนเนอร์ อุปนายก พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาสมาคมฯ และผู้แทนการการกีฬาแห่งประเทศไทย สมาชิกชมรมสโมสร ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 สาระสำคัญเป็นการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และการวางแผนการดำเนินงานของสมาคมฯ การเลื่อนระดับในสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติ (FEI) ที่แสดงให้เห็นถึงความพัฒนาของสมาคมในรอบปีที่ผ่านมา และการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขัน Asian Continental Championship 2019 ที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติ (FEI) โดยสมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันขี่ม้าในระดับเอเชียขึ้นเป็นครั้งแรกที่สนามไทยโปโล แอนด์ อีเควสเทรี่ยนคลับ พัทยา  ณ ห้องประชุม อาคาร ดร.เกฮาร์ด ลิงค์ เมื่อเร็วๆ นี้