เอไอเอ ประเทศไทย มอบรางวัลเชิดชูเกียรติยศสุดยอดตัวแทนประกันชีวิตประจำปี 2561

เอไอเอ ประเทศไทย จัดงาน AIA Annual Agency Awards Presentation 2018″ ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศที่สุดแห่งความภาคภูมิใจของตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ ผู้ที่ทำผลงานได้ดีเยี่ยมประจำปี 2561 โดยในปีนี้ มีสุดยอดตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอตบเท้าเข้ารับรางวัลทั้งสิ้น 3,805 ท่าน รวม 5,939 รางวัล ณ เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5-7 อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562

ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณชูฉัตร ประมูลผล รองเลขาธิการด้านตรวจสอบ สำนักงาน คปภ. และคุณบิล ไลส์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำภูมิภาค  กลุ่มบริษัทเอไอเอ ขึ้นกล่าวแสดงความยินดีกับบรรดาตัวแทนและผู้บริหารหน่วยที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ พร้อมให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลให้แก่เหล่าสุดยอดนักขายร่วมกับคณะผู้บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย คุณตัน ฮาค เลห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี กรรมการอิสระ กลุ่มบริษัทเอไอเอ และประธานที่ปรึกษากรรมการบริษัท เอไอเอ ประเทศไทย คุณสัตยา เทพบรรเทิง ที่ปรึกษาอาวุโส คุณประกิตติ บุณยเกียรติ ที่ปรึกษาอาวุโส และคุณกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารตัวแทนประกันชีวิต นอกจากนี้ ในงานยังได้รับเกียรติจาก คุณธัลดล บุนนาค ที่ปรึกษาอาวุโส เอไอเอ ประเทศไทย และคุณอัลเจอร์ ฟัง ว่าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย ที่มาร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอที่ได้รับรางวัลในปีนี้อีกด้วย

คุณบิล ไลส์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำภูมิภาค  กลุ่มบริษัทเอไอเอ กล่าวว่า “ผมขอแสดงความยินดีกับตัวแทนทุกท่านที่พิชิตรางวัลสุดยอดตัวแทนประจำปี 2561 ซึ่งทุกท่านมีส่วนร่วมที่ทำให้ปีที่ผ่านมา  กลุ่มบริษัทเอไอเอมีการเติบโตที่แข็งแกร่ง โดยมีมูลค่าธุรกิจใหม่เติบโตสูงถึง 22% และเบี้ยประกันภัยใหม่รับปีแรกเพิ่มขึ้น 15% ซึ่งพลังตัวแทนยังคงเป็นช่องทางขายหลักที่สำคัญของกลุ่มบริษัทเอไอเอ ส่งผลให้มีการเติบโตของมูลค่าธุรกิจใหม่ที่มาจากช่องทางตัวแทนสูงขึ้นถึง 26% นอกจากนี้ ปัจจุบันกลุ่มบริษัทเอไอเอมีตัวแทนประกันชีวิตที่สามารถพิชิตคุณวุฒิ MDRT มากกว่า 10,000 ราย หรือเพิ่มขึ้นถึง 20% ในปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทเอไอเอ ยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาตัวแทนประกันชีวิตอย่างต่อเนื่อง ด้วยโปรแกรมฝึกอบรมที่เข้มข้น เพื่อมุ่งส่งเสริมให้ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ มีศักยภาพที่จะเติบโตในสายอาชีพนี้ต่อไปในอนาคต”

คุณตัน ฮาค เลห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย เผยว่า “ผมขอแสดงความยินดีกับตัวแทนที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้และขอขอบคุณพลังตัวแทนทั้ง 3,805 ท่าน ที่สร้างผลงานอันยอดเยี่ยม ซึ่งมาจากที่ทุกท่านได้ทุ่มเททำงานอย่างหนักมาตลอดทั้งปี นำมาซึ่งผลสำเร็จในปี 2561 ของเอไอเอ ประเทศไทย ซึ่งเป็นปีที่เอไอเอ ประเทศไทย ฉลองครบรอบ 80 ปี ของการดำเนินธุรกิจ โดยปีที่แล้ว เอไอเอ ประเทศไทย มีอัตราการเติบโตของตัวแทนที่ได้รับคุณวุฒิ MDRT เพิ่มขึ้นถึง 36% และมีจำนวน AIA Financial Advisor (AIA FA) เติบโตสูงถึง 90% ซึ่งเป็นตัวเลขที่ยอดเยี่ยม สำหรับปีนี้ เรายังคงมุ่งสร้างพลังตัวแทนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ทั้งการเดินหน้าสนับสนุนพัฒนาโปรแกรม AIA FA หรือ ‘ที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิตและการเงิน’ อย่างต่อเนื่อง พร้อมผลักดันให้ตัวแทนของเราสามารถพิชิตคุณวุฒิ MDRT ให้ได้มากขึ้น เพื่อช่วยให้ตัวแทนทุกท่านมีความก้าวหน้าในสายงาน อีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า โดยผลสำเร็จทั้งหมดจะสะท้อนไปยังคนไทยทั่วประเทศให้ได้รับความมั่นคงทางการเงินและความคุ้มครองชีวิตที่เพียงพอ ตลอดจนเพื่อบรรลุเป้าหมายของเอไอเอ ที่มุ่งสนับสนุนให้ผู้คนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ‘Healthier, Longer, Better Lives’.”

ทั้งนี้ ผู้ที่คว้ารางวัลสุดยอดผู้บริหารหน่วยและตัวแทนประจำปี 2561 ในหมวดต่างๆ มีดังนี้

  • ผู้จัดการหน่วยขึ้นไปยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 ได้แก่ คุณปราโมทย์ ถิรมงคลชัย (เพชรเหรียญทอง 229)
  • ผู้จัดการหน่วยยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 ได้แก่ คุณธิดารัตน์ ศักดิ์สยามกุล (เทพประทานพร 9) และ คุณณพงศ์ เทิดทัยวรกิจ (ฟ้าใหม่ 16)
  • ผู้จัดการหน่วยใหม่ยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 ได้แก่ คุณเกรียงศักดิ์ เหล่าอาภาสุวงศ์ (เดือนทอง 878) และ คุณจิรนาถ พรหมดนตรี (นำทัพพ์พลังทอง 789)
  • ผู้ช่วยผู้จัดการหน่วยยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 ได้แก่ คุณสิทธิชัย กัลยาศิริ (นำทอง 1199)
  • ผู้ช่วยผู้จัดการหน่วยใหม่ยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 ได้แก่ คุณสิทธิชัย กัลยาศิริ (นำทอง 1199) และ คุณมาตา คุ้มทุกข์ (นำทอง 1208)
  • ตัวแทนยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 ได้แก่ คุณอภิชาต เกริกไกรวุฒิกุล (เอฟเวอเรสต์ 13) และ
  • ตัวแทนจำนวนรายยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 ได้แก่ คุณธีระยุทธ์ จันทร์แป้น (ฟ้าใหม่99)