บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด จัดโครงการ​รณรงค์​ขับขี่​ปลอดภัย

นายพิทูล กองเลข หัวหน้าแผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จัดโครงการ​รณรงค์​ขับขี่​ปลอดภัย​ใส่ใจ​ผู้​ร่วมทาง​ในช่วง​เทศกาล​สงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยทำทีมออกสื่อสารประชาสัมพันธ์การขับขี่ปลอดภัย ให้กับพนักงานตามแผนกต่างๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์