Dow จับมือ วิศวะมหิดล ยกระดับทักษะวิศวกรเคมี ป้อนอุตสาหกรรมไทย รับเทรนด์โลกยุคใหม่!

Dow ผนึกกำลังกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ จากการทำงานจริงสู่เนื้อหาในชั้นเรียน ขยายผลการเสริมศักยภาพและทักษะด้านวิศวกรรมเคมีที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมไทยและตลาดแรงงานอย่างตรงจุด มุ่งยกระดับบุคลากรวิศวกรรมเคมีของไทย พร้อมต่อยอดสร้างสรรค์นวัตกรรมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยในเวทีโลก

Dow เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกด้านวัสดุศาสตร์ (Materials Science) ซึ่งพัฒนาและผลิตวัสดุต่าง ๆ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อาทิ พลาสติกหลากหลายชนิด เคมีภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรม สารเคลือบผิว และซิลิโคนเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูง เช่น บรรจุภัณฑ์ การก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน ยานยนต์ โดยเฉพาะรถไฟฟ้า (EV) และสินค้าอุปโภคบริโภค ดำเนินงานมายาวนานกว่า 125 ปี โดยมีเครือข่ายโรงงานกว่า 100 แห่งในกว่า 30 ประเทศ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกว่า 150 ประเทศทั่วโลก

ผศ.ดร.ก่อพร พันธุ์ยิ้ม รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิจัย และนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า แนวโน้มของการพัฒนาโลกปัจจุบันและอนาคต ก้าวหน้าด้วยการคิดค้นและวิจัยพัฒนาวัสดุใหม่ ๆ หรือ Materials Science ซึ่งผสมผสานพหุศาสตร์เพื่อตอบโจทย์แก้ปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ประหยัดพลังงาน เสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในโอกาสนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ผนึกความร่วมมือกับ Dow ในการพัฒนาวิศวกรเคมีของไทยที่เชี่ยวชาญและสามารถต่อยอดสร้างสรรค์นวัตกรรม ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศของเราให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการศึกษาไทยแห่งแรกที่ได้รับการรับรองหลักสูตรมาตรฐานโลกจาก ABET สหรัฐอเมริกา พร้อมกันถึง 6 หลักสูตร หนึ่งในนั้นคือ ‘หลักสูตรวิศวกรรมเคมี’  ซึ่งเรามีความพร้อมที่จะบ่มเพาะนักศึกษาคนรุ่นใหม่ โดยผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์ พร้อมด้วยห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย และที่สำคัญคือความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับภาคอุตสาหกรรมในการเสริมทักษะด้านการวิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้า พัฒนา ออกแบบ ปรับปรุงเกี่ยวกับอุปกรณ์ เป็นต้น

ปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมเคมี ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.eg.mahidol.ac.th/egmu/