SME D Bank ร่วมแสดงความยินดีกระทรวงการคลัง

นายพงชาญ สำเภาเงิน รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ร่วมแสดงความยินดีในโอกาส “วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 144 ปี” พร้อมร่วมสนับสนุนสมทบทุนเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศลแก่โรงพยาบาลราชวิถี โดยมี นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ให้เกียรติต้อนรับและเป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง