สมาคมประกันวินาศภัยไทย ค้นหาสุดยอด “อัจฉริยะเยาวชนประกันภัย” ชิงแชมป์ประเทศไทย

             สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดแข่งขันตอบปัญหาประกันภัย “โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 10” เพื่อค้นหานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เป็นอัจฉริยะเยาวชนด้านการประกันภัย ชิงโล่ประทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ คว้าทุนการศึกษาสูงสุด 100,000 บาท ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ แบงคอก