กลุ่มบริษัทเอไอเอ แต่งตั้งประธานประเทศไทยคนใหม่ 

กลุ่มบริษัทเอไอเอ (“เอไอเอ” หรือ “บริษัท” รหัสหลักทรัพย์: 1299) ประกาศแต่งตั้ง อัลเจอร์ ฟัง ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย (ขึ้นอยู่กับการอนุมัติใบอนุญาตในการทำงาน) โดย อัลเจอร์ ฟัง จะเข้ารับตำแหน่งต่อจากตัน ฮาค เลห์ ซึ่งได้ขึ้นรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารระดับภูมิภาค รับผิดชอบประเทศสิงคโปร์บรูไน มาเลเซีย กัมพูชาและเมียนมาร์

อัลเจอร์ มีประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงหลายตำแหน่ง และมีผลงานที่โดดเด่นและประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งในธุรกิจประกันชีวิต อัลเจอร์เริ่มงานกับกลุ่มบริษัทเอไอเอ ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายตัวแทนระดับภูมิภาคในปี พ.ศ.2556 ซึ่งดูแลรับผิดชอบเอไอเอ ประเทศจีน สิงคโปร์ อินเดีย และศรีลังกา ซึ่งอัลเจอร์ได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากในกลุ่มบริษัทเอไอเอ ในการดำเนินกลยุทธ์พรีเมียร์ เอเจนซี่ (Premier Agency) เพื่อสร้างตัวแทนคุณภาพ

และในปีพ.ศ. 2558 อัลเจอร์ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทั่วไป สาขามณฑลกวางตุ้งของเอไอเอ ประเทศจีน ในช่วงเวลาดังกล่าว อัลเจอร์ได้ปฏิรูปพลังตัวแทนในมณฑลกวางตุ้ง ไปสู่รูปแบบตัวแทนคุณภาพ (Premier Agency) และตัวแทนแบบเต็มเวลา (Full Time Agency) ที่มุ่งให้ความสำคัญกับการให้บริการและสร้างประสบการณ์ที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า

รวมถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์คุ้มครองชีวิต (Protection) ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวทำให้เอไอเอแตกต่างจากบริษัทคู่แข่งอื่นๆ ในมณฑลกวางตุ้ง และสร้างความเติบโตให้แก่มูลค่าธุรกิจใหม่ (VONB) เป็นอย่างมาก ส่งผลให้ธุรกิจของเอไอเอ ประเทศจีนเติบโตและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก บิล ไลส์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำภูมิภาค กล่าวว่า “อัลเจอร์เป็นผู้นำที่ทำผลงานประสบความสำเร็จมีประสิทธิภาพสูง และให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม

รวมทั้งยังได้รับการยอมรับจากสำนักงานการบริการทางการเงินของรัฐบาลแห่งมณฑลกวางโจว (Financial Services Bureau of the Guangzhou Government) และได้รับการแต่งตั้งเป็ นศาสตราจารย์วุฒิคุณ (Adjunct Professor) จากวิทยาลัยหลิงหนาน แห่งมหาวิทยาลัยซุนยัตเซ็น (Lingnan College of Sun Yat-Sen University) ในปี พ.ศ. 2559 อีกด้วย”

อัลเจอร์ เผยว่า “ผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เป็ นส่วนหนึ่งของเอไอเอ ประเทศไทย ซึ่งเป็ นหนึ่งในธุรกิจที่สำคัญของกลุ่มบริษัทเอไอเอ และยังเป็ นผู้น าทางธุรกิจในประเทศไทยอีกด้วย ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ผมจะได้ร่วมงานกับบริษัทที่มีศักยภาพ และมีความมุ่งมั่นที่จะได้ร่วมงานกับทีมในประเทศไทย ในการใช้โอกาสที่มีอยู่มากมายนี้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง”

 ตัน ฮาค เลห์ จะได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหำรระดับภูมิภาค รับผิดชอบเอไอเอ ประเทศสิงคโปร์ บรูไน มาเลเซีย กัมพูชา และเมียนมาร์ ซึ่งรายงานตรงต่อ อึง เค็ง ฮุย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทเอไอเอ และจะเป็นหนึ่งในคณะผู้บริหารของกลุ่มบริษัทเอไอเออีกด้วย

ตลอดระยะเวลากว่า 3 ปีที่ ตัน ฮาค เลห์ ได้ปฏิบัติงานในเอไอเอ ประเทศไทย ฮาค เลห์ได้สร้างผลงานที่โดนเด่น และให้การสนับสนุนตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ ประเทศไทย เป็นอย่างมาก โดยผลักดันผ่านโครงการที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิตและการเงิน (Financial Advisor Program) ส่งผลให้มีผู้ติดคุณวุฒิสมาชิกล้านเหรียญโต๊ะกลม (MDRT) เพิ่มขึ้นมากกว่า 100 เปอร์เซ็นต์

อีกทั้งยังสามารถสร้างความก้าวหน้าอย่างแข็งแกร่ง โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า และการให้บริการสำหรับลูกค้ากลุ่มสินทรัพย์สูง พร้อมทั้งการนำเอาระบบดิจิทัลสำคัญๆ มาใช้สำหรับการบริการลูกค้าและช่องทางการขายต่างๆ ตลอดจนยังสามารถขยายจำนวนสมาชิกของเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ได้มากกว่า 250,000 คนในช่วงเวลาการทำงานของ ตัน ฮาค เลห์ เรายังสามารถขยายช่องทางพันธมิตรทางธุรกิจ ด้วยการบรรลุข้อตกลงความร่วมมือกับธนาคารกรุงเทพ ในการดำเนินธุรกิจแบงก์แอสชัวรันส์ (bancassurance) ร่วมกันเป็ นระยะเวลา 15 ปี ซึ่งสามารถทำให้เรานำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการกับลูกค้าของธนาคารที่มีกว่า 16 ล้านคนทั่วประเทศ นอกจากนี้ ตัน ฮาค เลห์ และคณะผู้บริหารระดับสูงของเอไอเอ ประเทศไทย ยังสามารถทำให้มูลค่าธุรกิจใหม่ (VONB)ในปี 2561 ของบริษัท กลับมาเติบโตเป็นตัวเลขสองหลักอีกด้วย