DMT ผนึกกำลังภายใน ทำระบบจัดการมาตรฐาน ISO 45001

อยู่ในช่วงภารกิจรัดตัว !!ดร.ศักดิ์ดา  พรรณไวย  เอ็มดีดอนเมืองโทล์ลเวย์ และพนง.ทุกระดับ ต่างจดจ่ออยู่กับการจัดทำระบบมาตรฐาน ISO  การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐาน ISO 45001:2018 เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการดำเนินงานขององค์กรอย่างเป็นระบบ รักษาภาพลักษณ์องค์กร และช่วยกระบวนการสร้างคุณค่าของบริษัทฯ อีกด้วย ได้ข่าวว่าเดือนหน้าพร้อมรับการตรวจจากออดิทภายนอกแล้ว มั่นใจว่าจะได้รับการรองรับฉลุยตามแผนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนประจำปี 2566 ของบริษัท ฯ  แน่นอน