เมย์แบงก์ จัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้ “ตั้งเป้าหมายแล้วไปให้ถึง ด้วย Investor Mindset”

บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)หรือMST (Maybank Securities Thailand) นำโดย คุณอภิญญา องค์คุณารักษ์(กลาง) กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายงาน Investment Management  พร้อมด้วย คุณวีรพันธุ์ โรจน์ณัฐกุล(ที่ จากซ้าย)  ผู้อำนวยการ ฝ่ายงาน Investment Management  และคุณณภัทร์ ภัทรานิตย์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจอนุพันธ์ ร่วมบรรยายแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อ “ตั้งเป้าหมายแล้วไปให้ถึง ด้วย Investor Mindset” สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการตั้งเป้าหมายทางการเงิน ให้กับบุคลากรและนักศึกษา เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการตั้งเป้าหมายทางการเงินและการมีแนวความคิดต่อการลงทุนให้กับคนรุ่นใหม่ รวมถึงแนะนำการใช้งาน Maybank Invest แอปพลิเคชันที่ช่วยให้ทุกคนเป็นนักลงทุนที่แท้จริงได้ อีกหนึ่งเครื่องมือเพื่อช่วยตั้งเป้าหมายด้านการลงทุน  ได้รับเกียรติจาก อ.ดร.อัจฉริย์ กรมเมือง(ซ้าย)  อาจารย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ และผศ.ดร.โอปอล์ สุวรรณเมฆ(ขวา) รักษาการแทนรองคณะบดีฝ่ายแผนและการเงิน คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมฟังบรรยาย ณ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง