โรงงานบีจีซี ขอนแก่นกล๊าส ร่อนหนังสือแจงเพลิงไหม้บริเวณใกล้เคียง

จากเหตุการณ์เพลิงไหม้บริเวณใกล้เคียงโรงงานผลิตบรรจุภัณัฑ์แก้วของ บริษัท บีจี คอน เทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) ณ จังหวัดขอนแก่น ทางบริษัทขอเรียนให้ ทราบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบริเวณด้านนอกพื้นที่ส่วนผลิตของโรงงานระยะห่าง จากเขตพื้นที่ส่วนผลิตของโรงงานประมาณ 3 กิโลเมตร ซึ่งเป็นบริเวณเก็บเศษซาก วัสดุรอการกำจัดโดยไม่เกี่ยวข้องกับเศษแก้วและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแต่อย่างใด ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในพื้นที่สามารถควบคุมเพลิงไว้เรียบร้อยภายในเวลาอันรวดเร็ว จาก การตรวจสอบพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อโรงงาน สินค้า หรือทรัพย์สินของบริษัทแต่อย่างใด