“ปณด “ร่วมออกบูธในงานสัมมนาวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 23

บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด(ปณด) ร่วมออกบูธแนะนำบริการ ขนส่งด้านยาและเวชภัณฑ์ ( healthcare solutions )ในงานสัมมนาวิชาการประจำปีHA National Forum ครั้งที่ 23 ซึ่งจัดโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค ฟอรั่ม เมืองธานี ระหว่างวันที่ 14-17 มี.ค. ภายใต้แนวคิด “Synergy for Safety and Well-being” ผนึกกำลังเพื่อความปลอดภัยและสุขภาวะ ซึ่ง ในปีนี้ มีโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน 405 แห่ง โดยมี นาย สาธิต ปิตุเตชะรมช.กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน

ทั้งนี้ เพื่อให้รองรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) หลังสถานการณ์โควิด -19เริ่มคลี่คลาย ทางปณด จึงให้ความสำคัญ และพร้อมให้บริการHealthcare solutions อย่าง”เท่าเทียม ทั่วถึง ทันเวลา เพื่อสุขภาวะคนไทย” โดยยึดมั่นให้บริการตามหลักมาตรฐานของ WHO และบริหารผ่านระบบการจัดการสินค้าหรือ WMS ( Warehouse Management System) ที่จัดเก็บและรักษาคุณภาพของสินค้าด้วยระบบการควบคุมอุณหภูมิพิเศษ สำหรับสินค้าประเภทยาและเวชภัณฑ์ พร้อมนำเทคโนโลยีที่ทันทันสมัยมาบริหารจัดการกระบวนการจัดส่ง เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในระบบการจัดเก็บและจัดส่งยา ( GSP : Good Storage Practice / GDP : Good Distribution Practices )