ทิพยทันที มอบสินไหมด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณเกษมศักดิ์ วงศ์อุไร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานสินไหมทดแทน คุณจิรัฏฐ์ ประภาโส ผู้อำนวยการฝ่ายสินไหมทั่วไป ทิพยประกันภัย มอบสินไหมทดแทนงวดสุดท้าย จำนวน 26,000,000 บาท แก่คุณปณัสย์ เอื้อนนรการกิจ และคุณสมเกียรติ อร่ามเรืองกุล กรรมการบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำกัด กรณี Turbine Rotor ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์แพลนท์ 3 จำกัด (NPP3) ได้รับความเสียหาย โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบ ณ สำนักงาน คปภ.