‘หลักทรัพย์บัวหลวง’จัดงาน BBL’s turn – the Year of Shining (2023)

 นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย  กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ นายชาติศิริ โสภณพนิช (กลาง) กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมผู้บริหารระดับสูง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสให้เกียรติเข้าร่วมเสวนาเพื่อให้ข้อมูลและทิศทางในการดำเนินธุรกิจ แก่กลุ่มผู้จัดการกองทุน ในงาน BBL’s turn – the Year of Shining (2023) ที่จัดขึ้นโดยหลักทรัพย์บัวหลวง ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ