‘อมตะ ‘ลงนามซื้อขายที่ดินเพื่อตั้งศูนย์โลจิสติกส์แห่งใหม่!

นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ลงนามซื้อขายที่ดินร่วมกับ นายเทปเปอิ คุระโมโตะ กรรมการบริหาร บริษัท คาริซึ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจด้านการจัดการคลังสินค้า และการขนส่งผลิตภัณฑ์ยานยนต์ โดยการลงนามครั้งนี้เป็นการลงนามเพื่อซื้อที่ดินสำหรับตั้งศูนย์โลจิสติกส์แห่งใหม่ ณ อมตะซิตี้ ชลบุรี