รยสท. ผนึก FIA จัดประชุมใหญ่นานาชาติ

ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (รยสท.) สมาคมกีฬา ร่วมกับสหพันธ์ยานยนต์นานาชาติ (FIA) เป็นเจ้าภาพจัดประชุมใหญ่นานาชาติ “สปอร์ต รีเจียนอล คองเกรส เอเชีย แปซิฟิก 2019 โดยมีตัวแทนสมาชิกจาก 20 ประเทศเข้าร่วมงาน

ดร.สมพร สืบถวิลกุล นายกสมาคมรยสท. กล่าวว่า รยสท. ร่วม สหพันธ์ยานยนต์นานาชาติ (FIA) จัดประชุมนานาชาติ Sport regional Congress Asis Pacific 2019 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมากกว่า 20 ประเทศ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การพัฒนากีฬายานยนต์และนวัตกรรมด้านกีฬายานยนต์ร่วมกัน ตลอดจนหารือแนวทางสนับสนุนบทบาทหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับกีฬายานยนต์ในประเทศต่างๆ ให้เข้าถึงเป้าหมายทุกระดับ