ท่าเรือประจวบอาสา…แบ่งปันความสุขและรอยยิ้ม มอบรักให้น้องบนดอยสูง ปี 9

 

กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมกับศูนย์ไทยอาสาป้องชาติในทะเล และกลุ่มสมาคมการประมง จัดกิจกรรมน้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์จำเป็นด้านการศึกษา เพื่อนำไปมอบให้แก่นักเรียนในโครงการส่วนพระองค์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2537 จนถึงปัจจุบันในปี 2566 ซึ่งเป็นปีที่ 27

บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด สานต่อโครงการพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ในพื้นที่ภาคเหนือเดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ต่อเนื่องภายใต้โครงการแบ่งปันความสุขและรอยยิ้ม “มอบรัก” ให้น้องบนดอยสูง ปี 9 มอบอุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียนในโรงเรียนด้อยโอกาสของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านห้วยแห้ง บ้านหลังป่าข่า และบ้านปิตุคี จำนวนกว่า 100 ชุด ให้กับโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศล โครงการพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีพลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธี โดยมีหน่วยงานต่างๆ เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อส่งมอบให้แก่โรงเรียน และนักเรียนของสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ในถิ่นทุรกันดาร อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านห้วยแห้ง ได้มีการสาธิตการทอผ้ากะเหรี่ยง การทำกาแฟ จากกลุ่มแม่บ้าน พร้อมชมการแสดงจากเด็กนักเรียนทั้ง 3 โรงเรียน

นางสาวธิดารัตน์ ทองพิมพ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารระบบ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสาและทีมสื่อสาร นำอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์จำเป็นด้านการศึกษา เพื่อมอบให้กับโรงเรียน และเด็กนักเรียนนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษา ซึ่งเป็นปณิธานของบริษัทฯ ที่ต้องการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม พร้อมส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กไทย กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ทั้งด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป เพราะที่ “ท่าเรือประจวบ” เรามุ่งหวังให้เด็กทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

นางสาวอินทิรา เทอดวงศ์วรกุล เจ้าหน้าที่สื่อสาร กล่าวว่า เป็นปีแรกที่ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรม CSR ในกิจกรรมครั้งนี้ได้เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นจนจนถึงขั้นส่งมอบ “จากทะเลสู่ดอย” ภารกิจสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ความสุขและรอยยิ้มอิ่มเอมใจ หนทางจะไกลจะยากขนาดไหน เมื่อได้มาเห็นรอยยิ้มของเด็กๆ และการต้อนรับของคณะครูและนักเรียน ทำให้ลืมความเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าจากการเดินทางมากกว่า 1,000 กิโลเมตร และนี่เป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้ขึ้นดอยไปมอบปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน พระราชทานฯ เราเริ่มตั้งแต่กระบวนการแพคปลากะตักแห้งลงกล่อง ขนขึ้นรถ จนส่งถึงมือผู้รับบนดอย ลงมือเองเกือบทุกขั้นตอน ผู้รับมอบรับด้วยรอยยิ้ม ความเหนื่อยเมื่อยล้าจากการเดินทางหายไปโดยสิ้นเชิง

ทั้งนี้ ทางบริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ได้เข้าร่วมโรงการนี้ป็นปีที่ 9 โดยร่วมกับทัพเรือภาคที่ 1 มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ตลอดจนอุปกรณ์ด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร และเด็กนักเรียนบนดอยเพื่อนำไปศึกษาเล่าเรียนเป็นประโยชน์ด้านการศึกษาต่อไป