DMT มอบถุงของขวัญแก่ 28 ชุมชน สร้างรอยยิ้มให้วันเด็ก

เมื่อเร็วๆนี้ นายนพพล โพธิ์ขี (คนที่2 จากซ้าย) ผอ.ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง พร้อมทีมงานได้นำของขวัญ อาทิ อุปกรณ์การการเรียน ขนม เครื่องดื่มและของเล่น เพื่อส่งมอบความสุขให้แก่เด็กๆ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยได้มอบให้แก่ประธานชุมชน และผู้แทนชุมชนเคหะทุ่งสองห้อง จำนวน 28 ชุมชน ที่อยู่รอบ เพื่อให้ผู้นำชุมชนเหล่านี้ นำไปมอบให้กับเด็กๆ เป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งเป็นปณิธานของบริษัทฯ ที่ต้องการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคมโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงานของบริษัทฯ และส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กไทย กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ทั้งด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป