ปณด จับมือ เมดิคอล อินเทลลิเจนซ์ ให้บริการขนส่งยากับโรงพยาบาลแบบครบวงจร!

บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด(ปณด) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการระบบควบคุมการขนส่งและติดตามยาแบบสำเร็จรูป (Healthcare Logistics) กับบริษัทเมดิคอล อินเทลลิเจนซ์ จำกัด โดยมี นายพีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด และดร.ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมดิคอลอินเทลลิเจนซ์ จำกัด ร่วมลงนาม

โดยการลงนามในครั้งนี้ เป็นไปตามที่ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงร่วมกันที่จะให้บริการและควบคุมบริการระบบการขนส่งและติดตามยาแบบสำเร็จรูป(Healthcare Solutions ) แก่โรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลธนบุรี และในอนาคตขยายไปยังและสถานพยาบาลต่าง ๆ ด้วยการเสนอแผนการบริการเป็นระบบเต็มรูปแบบและครบวงจร โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด รับหน้าที่ให้บริการจัดส่งและติดตามสถานะของยาและเวชภัณฑ์ทั้งแบบควมคุมอุณหภูมิและไม่ควบคุมอุณหภูมิ ด้วยระบบการขนส่งที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพ Quality Mark ( Q-Mark) และบริษัท เมดิคอล อินเทลลิเจนซ์ จำกัด รับหน้าที่พัฒนา API เชื่อมต่อกับระบบให้บริการของ THPD และโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล

นาย พีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด (ปณด) กล่าวว่า ทาง ปณด ยินดี และมีความพร้อมในการให้บริการ Healthcare Solutions ที่เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมดูแลสุขภาพของคนไทย โดย ปณด มีการพัฒนาบริการระบบขนส่ง และคลังสินค้าที่มีคุณภาพ ตามหลักมาตรฐานสากล WHO ที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001: 2015 และมาตรฐาน GSP (Good Storage Practice)ในการจัดเก็บสินค้าโดยมีการบริหารผ่านระบบการจัดการสินค้าหรือ WMS ( Warehouse Management System) ที่ทันสมัย จัดเก็บและรักษาคุณภาพของสินค้าด้วยระบบการควบคุมอุณหภูมิพิเศษ สำหรับสินค้าประเภทยาและเวชภัณฑ์ พร้อมนำระบบเทคโนโลยี API (Application Programming Interface) มาใช้เชื่อมโยงกับระบบบริหารจัดการส่งยาและเวชภัณฑ์ ถึงบ้านผู้ป่วย เพื่อความสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง