รัฐบาลทุ่มงบกว่า 1,400 ล้านบาท ยกระดับภูเก็ต สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก

ศูนย์กลางทางการแพทย์ โอกาสใหม่ของไทยและภูเก็ต
ทันทีที่รัฐบาลไฟเขียวงบประมาณกว่า 1,400 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูเก็ต สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก หรือ International Medical Plaza บนพื้นที่กว่า 141 ไร่ ใน ต.ไม้ขาว จ.ภูเก็ต ภายใต้วาระแห่งชาติของประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมายระยะยาวเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว และนวัตกรรมที่ยั่งยืนตามรูปแบบเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green Economy (BCG) ที่รัฐบาลต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้พัฒนาและเติบโต สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการบริการมูลค่าสูง และทำให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจจาก “ทำมากแต่ได้น้อย” ไปสู่ “ทำน้อยแต่ได้มาก” เพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และกระจายรายได้สู่ชุมชนและจังหวัดโดยรอบ

ช่างเป็นความเหมาะสมและลงตัวเมื่อพื้นที่กว่า 141 ไร่นี้ ตอบโจทย์ตามเงื่อนไขการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo ที่สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ต้องการดึงงานเมกะอีเวนท์ระดับโลกนี้มาจัดในประเทศไทย ด้วยความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนใน จังหวัดภูเก็ต และทีเส็บ การยื่นประมูลสิทธิ์ดังกล่าวจึงเกิดขึ้นในชื่อ Expo 2028 Phuket Thailand ภายใต้แนวคิด “Future of Life: Living in Harmony, Sharing Prosperity” เพื่อสร้างโอกาสในการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก ให้ทั่วโลกได้เห็นถึงศักยภาพด้านสาธารณสุขของไทย และถือได้ว่าเป็นพื้นที่สำคัญที่สอดคล้องกับธีมที่คณะกรรมการองค์การนิทรรศการนานาชาติ หรือ Bureau International des Expositions (BIE) ให้ความสนใจ ตอบโจทย์เป้าหมายขององค์การสหประชาชาติเรื่อง SDGs และ Human Capability ในการนำนวัตกรรมใหม่มาพัฒนาคุณภาพชีวิตและเร่งพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน ที่ยังคงรักษาความสมดุลระหว่างธรรมชาติและมนุษย์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ด้วยศักยภาพและความพร้อมของภูเก็ตในการผลักดันและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยและตัวจังหวัดมาอย่างต่อเนื่อง ภูเก็ตจึงได้รับการพัฒนาพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมกับการรองรับนักเดินทางทั่วโลกไปพร้อม ๆ กับโครงการยกระดับเมืองภูเก็ตให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนด้านงบประมาณในการดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนและคมนาคมให้แล้วเสร็จ เช่น โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง หรือโครงการอุโมงค์ป่าตอง โครงการพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ เชื่อมสนามบินกับอุโมงค์ป่าตองและแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น เพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมโยงระบบเครือข่ายแบบครบวงจร ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ และผลักดันโอกาสทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไปยังกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามันตอบโจทย์ Andaman Wellness Route กระจายรายได้ไปยังกลุ่มสมาชิกอันดามันอีก 5 จังหวัดประกอบด้วย ระนอง พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล ซึ่งในขณะนี้จังหวัดดังกล่าวตื่นตัวและเตรียมพร้อมกับการรองรับการจัดงาน Specialised Expo 2028 ด้วยเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยเช่นกัน

อีกหนึ่งความพร้อมด้านทรัพยากรที่สวยงาม ที่เป็นแรงดึงดูดจากนักลงทุนภาคเอกชน ด้านอุตสาหกรรมความงาม สปา หรือแม้กระทั่งการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ที่ได้รับความความสนใจในการให้บริการที่หลากหลายตรงตามไลฟ์สไตล์ของนักเดินทางที่ยินดีจ่ายให้กับบริการด้านนี้ รวมถึงการมีแลนด์มาร์กเปิดใหม่ลงทุนสูง ซึ่งจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวและจุดเช็กอินดึงดูดนักเดินทางทั้งในและต่างประเทศที่เปิดให้บริการเช่นกัน เช่น คาร์นิวัลเมจิก ที่เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ด้วยงบลงทุนกว่า 6,600 ล้านบาท อันดามันดา สวนน้ำมาตรฐานระดับโลก ด้วยงบลงทุน 4,500 ล้านบาท เป็นต้น จากธุรกิจเหล่านี้ที่สร้างโอกาสให้คนภูเก็ตและจังหวัดโดยรอบมีการจ้างงาน สร้างรายได้ และอาชีพจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์เหล่านี้

ในขณะเดียวกันการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจของภูเก็ตแบบไม่พึ่งพิงการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว ทำให้แผนพัฒนาเมืองภูเก็ตมีเป้าหมายที่หลากหลายมิติมากขึ้น นอกจากการเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ (Medical Hub) ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาของภูเก็ตในปี 2066-2570 แล้ว ยังมีอีกหลากหลายเศรษฐกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อให้ภูเก็ตมีความพร้อมแบบรอบด้าน เช่น เมืองสร้างสรรค์ทางอาหารของโลก (City of Gastronomy), ศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ (International Education Hub), การเป็นเมืองที่สร้างมูลค่าเพิ่มจากดิจิทัลเทคโนโลยี (Smart City), ศูนย์กลางของการท่องเที่ยวทางทะเล (Marina Hub), ศูนย์กลางของการแปรรูปและค้าขายปลาทูน่าในภูมิภาคอาเซียน ไปพร้อม ๆ กับการเป็นจุดหมายปลายทางของการประชุมสัมมนา งานแสดงสินค้า และเมกะอีเวนท์ หรือไมซ์ซิตี้ (MICE City) ด้วย

ด้วยความพร้อมที่เต็มเปี่ยมแบบรอบด้าน จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ภาครัฐ โดยกระทรวงสาธารณสุข จ.ภูเก็ต ทีเส็บ และเอกชนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมผลักดันให้ภูเก็ตได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานExpo 2028 Phuket Thailand เพราะหากได้สิทธิ์ในครั้งนี้นั่นหมายถึงโอกาสของไทยและภูเก็ตที่จะแสดงศักยภาพด้านสาธารณสุข และพร้อมที่จะยกระดับให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ระดับนานาชาติ และเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก และผลักดันบทบาทใหม่บนเวทีโลกว่าเราพร้อมต้อนรับนักเดินทางไมซ์จากทั่วโลกในฐานะจุดหมายปลายทางของการจัดงานไมซ์ระดับโลกเช่นกัน มาร่วมสร้างโอกาสไปด้วยกันเพื่อให้ไทยและภูเก็ตได้สิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดงานไมซ์ระดับโลกในงาน Expo 2028 Phuket Thailand