ภูเก็ต เตรียมจัด Expo 2028 Phuket Thailand มุ่งยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ภูเก็ต ไมซ์ซิตี้ และเมืองหลักของธุรกิจท่องเที่ยวด้วยยุทธศาสตร์ GEMMMSSTTF เพื่อปั้นให้ภูเก็ตเป็นจังหวัดที่พัฒนาแล้วภายในปี 2579 กับโอกาสสำคัญในการเป็นด่านหน้าของประเทศไทยเพื่อเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand งานเมกะอีเวนท์ระดับโลกที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับประเทศไทยและภูเก็ตอย่างมหาศาล ภูเก็ตจึงต้องไม่พลาดในการคว้าโอกาสนี้และเตรียมการทุกอย่างให้พร้อม โดยมีทีเส็บทำหน้าที่ดูแลและยื่นประมูลสิทธิ์การเสนอตัวเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ และได้รับความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุข จ.ภูเก็ต และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

จากโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก หรือเมดิคอล พลาซ่า บนพื้นที่ ต.ไม้ขาว จ.ภูเก็ต กว่า 141 ไร่ โดยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตมีแผนจะพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวใน 4 ด้านได้แก่ 1. ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับนานาชาติครบวงจร (International Health/Medical Plaza) 2. ศูนย์อภิบาลสุขภาพผู้สูงอายุนานาชาติ (Premium Long Term Care) 3. ศูนย์ใจรักษ์ (Hospice Home) หรือศูนย์การดูแลแบบประคับประคองในระยะสุดท้ายของชีวิตและ 4. ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูครบวงจร (Rehabilitation Center) และสร้างโอกาสทองให้กับภูเก็ตเมื่อสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กำลังมองหาพื้นที่ขนาดไม่เกิน 156 ไร่ เพื่อยื่นประมูลสิทธิ์การจัดงาน Specialised Expo ในปี 2028 และจังหวัดภูเก็ตได้นำเสนอพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่จัดงาน โดยได้รับการอนุมัติงบประมาณจากครม.เพิ่มอีก 4,180 ล้านบาท เพื่อขยายการพัฒนาเพิ่มเติมในการรองรับการจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand

หากภูเก็ตได้สิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ จะยิ่งส่งเสริมโครงการในพื้นที่ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ต.ไม้ขาว ให้เป็นศูนย์การแพทย์และสุขภาพนานาชาติ และเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก ที่สามารถต่อยอดไปยังธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีให้บริการหลากหลายในจังหวัดภูเก็ตและเชื่อมโยงไปยัง Andaman Wellness Route เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอีก 5 จังหวัดของกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน คือ กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง และสตูล

อีกทั้งตัวเลขคาดการณ์จากการจัดงานในครั้งนี้ จะมีนักเดินทางทั่วโลกเข้าชมงานกว่า 4.9 ล้านคน สร้างรายได้เข้าประเทศกว่า 4.9 หมื่นล้านบาท ที่จะช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงกว่า 1.13 แสนอัตรา เกิดรายได้จากการจัดเก็บภาษี 9,500 ล้านบาท และผลตอบแทนจากการลงทุน ( ROI) 9 เท่า ตัวเลขมหาศาลนี้จะเป็นแม่เหล็กดึงดูดกลุ่มนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงแรม ที่พัก ธุรกิจบริการท่องเที่ยวต่าง ๆ อีกทั้งตัวโครงการมีศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ที่จะผลักดันอุตสาหกรรม MICE ได้เต็มที่

แต่ถ้าหากภูเก็ตไม่ได้ไปต่อกับการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ ภูเก็ตยังคงเดินหน้ากับโอกาสที่ได้รับการอนุมัติจากโครงการต่าง ๆ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและต้อนรับนักเดินทางจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นโครงการอินเตอร์เนชั่นแนลเฮลท์แคร์ หรือศูนย์การแพทย์และสุขภาพนานาชาติตามแผนที่วางไว้บนพื้นที่ ต.ไม้ขาว อีกทั้งโครงการต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการไว้แล้ว เช่น ระบบขนส่งมวลชนและคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เพื่อพลิกโฉมภูเก็ตให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ หรือ Medical hub และเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก

มาร่วมให้กำลังใจทีเส็บ ภูเก็ต และประเทศไทย เพื่อชิงชัยและชนะใจคณะกรรมการตัดสิน BIE จาก 170 ประเทศ และนำโอกาสทองมาเป็นของภูเก็ตและประเทศไทยให้ได้