BGRIM รับรางวัล Most Innovative Deal จากสมาคมตราสารหนี้ไทย

นายสิงหะ นิกรพันธุ์ รองประธานคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้เกียรติมอบรางวัล “Most Innovative Deal  แก่ นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) จากการออกหุ้นกู้กรีนบอนด์ ครั้งที่ 1/2561 นับเป็นครั้งแรกของหุ้นกู้กรีนบอนด์ในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจาก Climate Bonds Initiative ด้วยโครงสร้างนวัตกรรมใหม่ที่รับรองโดย DNV GL (Third Party Verifier) BGRIM มีการวางกรอบและหลักการภายในระยะยาว และดำเนินการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาด นับเป็นต้นแบบสำหรับบริษัทในประเทศไทย และ CLMV ท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของความต้องการลงทุนหุ้นกู้กรีนบอนด์ที่มีมาตรฐานระดับสากล