เอไอเอ คว้ารางวัล Thailand’s Most Admired Brand and Company 2019

            เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นายเอกรัตน์ ฐิติมั่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด และนางสาวรพีพร วงศ์ทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ เป็นตัวแทนรับรางวัลเกียรติยศ“Thailand’s Most Admired Brand and Company 2019”ในหมวดธุรกิจประกันชีวิตที่มีความน่าเชื่อถือที่สุด ติดต่อกันอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 ในงาน Thailand’s Most Admired Brand & Why We Buy 2019 ซึ่งนิตยสาร BrandAge ได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ จัดทำการสำรวจวิจัยกับกลุ่มผู้บริโภคทั่วประเทศเพื่อค้นหาแบรนด์และองค์กรที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคมากที่สุด ซึ่งรางวัลดังกล่าวถืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเอไอเอ ประเทศไทยที่ได้ยืนหยัดมอบความคุ้มครองด้านการประกันชีวิตให้กับคนไทยมาอย่างยาวนานกว่า80 ปี พร้อมตอกย้ำถึงคำมั่นสัญญาของที่ เอไอเอ ที่มุ่งมั่นสนับสนุนและส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น “Healthier, Longer, Better Lives” อีกทั้งยังเป็นการฉลองครบรอบ 100 ปีของการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเอไอเอ โดยพิธีมอบรางวัล จัดขึ้น ณ ห้องศศินทร์ฮอลล์ อาคารศศปาฐศาลา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ เมื่อวันที่ 19 มีนาคมที่ผ่านมา