‘ArokaGO’ จับมือ ‘AACI GHA & Planetree’ MoU หนุนแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์-สุขภาพของไทย

บริษัท อโรคา โก จำกัด และ 3 องค์กรใหญ่ด้านการรับรองคุณภาพ อันได้แก่ American Accreditation Commission International (AACI), Global Healthcare Accreditation (GHA) และ Planetree International ซึ่งเป็นองค์กรรับรองคุณภาพสถานที่ให้บริการด้านสุขภาพและสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสากลจากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ห้องประชุม Persimmon โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ เมื่อวันที่ 1 .. 2565

โดยเป็นการลงนามภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือที่ทุกฝ่ายจะร่วมส่งเสริม สนับสนุน ผู้ให้บริการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ เป็นไปตามการรับรองมาตรฐานสากล (International Standards) และสร้างเครือข่ายสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ บน ArokaGO Platform รวมถึง การร่วมกันสนับสนุน ส่งเสริม กลุ่มผู้ให้บริการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ให้เกิดการใช้ Data-Driven ในการกำหนดกลยุทธ์ องค์กร และพัฒนาทาง Digital Medical Content สำหรับการให้บริการทางการแพทย์

นายแพทย์สมพร คำผง Advisory Board of GHA, GHA Standards Committee, AACI Board of Director และRegional Representatives Asia-Pacific of Planetree ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ร่วมกับนายแพทย์สิริชัย ชัยสุธรรมพร ประธานกรรมการ บริษัท อโรคา โก จำกัด โดยในงานดังกล่าวยังได้มีการเปิดตัว ArokaGO MVP (Minimum Viable Product) อีกด้วย

ด้านนายแพทย์สิริชัย ชัยสุธรรมพร กล่าวถึง แพลตฟอร์ม ArokaGO ว่า ตนและผู้ร่วมก่อตั้ง (Co-founders) ของบริษัทฯ ตั้งใจพัฒนาเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่นนี้ เพื่อเป็นแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพของประเทศไทย โดยมีปณิธานที่จะเชิญผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการที่เกี่ยวกับสุขภาพที่มีคุณภาพและมาตราฐาน มาร่วมเป็นพันธมิตร เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ โดยใช้ Deep-Tech มาช่วยพัฒนาคอนเทนต์ทางการแพทย์ให้มีความเป็นมาตราฐานสากลแก่ผู้ประกอบการต่างๆ

ทั้งนี้ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้มาประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งจุดเด่นของทีมบริหาร และคณะทำงาน มาจากการรวมตัวกันของผู้เชี่ยวชาญหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น บุคลากรทางการแพทย์ นักบริหารธุรกิจ อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล และนักวิเคราะห์ข้อมูล โดยบูรณาการองค์ความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน โดยคำนึงถึงเพื่อผลประโยชน์รวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทย

ขณะที่ ดร.กุลบุตร โกเมนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อโรคา โก จำกัด กล่าวว่า มูลค่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทยในปี 2563 รวมอยู่ที่ประมาณ 9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องถึง 24.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2570 ซึ่งประเทศไทยนั้นติดหนึ่งในประเทศเป้าหมายของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ โดยมีดัชนีการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของประเทศไทยปัจจุบันอยู่ที่ 66.83 จุด

ทั้งนี้ สาเหตุที่การพยากรณ์อัตราการเติบโตของตลาดท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่เติบโตสูงนี้ เนื่องมาจากโครงสร้างพื้นฐานในกลุ่มอุตสาหกรรมสายสุขภาพที่ขยายตัวจากการผลักดันของภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกัน นอกจากนี้ ปัจจัยสำคัญที่สร้างโอกาสให้กับตลาดท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ นั่นคือ ค่าใช่จ่ายในการรักษาพยาบาล ในประเทศที่พัฒนาแล้วสูงกว่าเป็นเท่าตัว เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในประเทศไทยแม้ว่าจะรวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น ตั๋วเครื่องบินและค่าที่พักก็ตาม

ดังนั้น เพื่อที่จะรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพที่มากขึ้น ArokaGO ไม่ได้เป็นเพียงแค่แพลตฟอร์ม แต่ทีมงานจะเป็นพันธมิตรทำงานกับผู้ให้บริการทางการแพทย์ โดยนำ AI มาช่วยทำผลิต พัฒนาคอนเทนต์ภาษาต่างชาติเกี่ยวกับข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์

ดร.กุลบุตร กล่าวต่อว่า ArokaGO ยังมีแผนที่จะสร้างพันธมิตรร่วมกับสถาบันการศึกษาระดับสูง (Higher Education Institutions) เพื่อนำแพลตฟอร์มไปส่งเสริมด้านการศึกษาเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการตลาดดิจิทัลทางการแพทย์และคอนเทนต์สายสุขภาพ โดยพัฒนาองค์ความรู้ ใหม่ให้ทันต่อการให้บริการในธุรกิจสายสุขภาพ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ รวมถึง ข้อมูลเกี่ยวเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางการแพทย์ ให้แก่ ผู้เรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะการให้บริการทางการแพทย์แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในอนาคต