กสิกรไทยคว้า 2 รางวัลขวัญใจผู้บริโภค

นายอมร สุวจิตตานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้แทนธนาคารรับ 2 รางวัลขวัญใจผู้บริโภค ได้แก่ รางวัลธนาคารเพื่อกิจการเอสเอ็มอี และ รางวัลผู้ให้บริการบัตรเครดิต จากผลการสำรวจความคิดเห็นผู้บริโภคทั่วประเทศจัดโดยนิตยสาร Brand Age ในงานประกาศผลรางวัล Thailand’s Most Admired Brand & Why We Buy  2019 ณ ห้องประชุมศศินทร์ฮอลล์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเร็ว ๆ นี้

KBank wins two awards for being the most loved brand

Mr. Amorn Suvachittanont, First Senior Vice President, on behalf of KBank, recently accepted two awards for being the most admired brand in the bank for SMEs and credit card service provider categories, based on a survey of consumer opinions nationwide, conducted by BrandAge magazine at the “Thailand’s Most Admired Brand & Why We Buy 2019” award presentation ceremony, held at SASIN HALL, Sasin School of Management, Chulalongkorn University.