พลังบุญทิพยร่วมสร้าง ครั้งที่ 120 วัดป่าดาราภิรมย์

คุณวิชชุดา ไตรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย จัดโครงการพลังบุญทิพยร่วมสร้าง ครั้งที่ 120 เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร นำหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสาและกัลยาณมิตรธรรม กราบสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ “พระเขี้ยวฝาง” หรือ พระทันตธาตุ ของพระพุทธเจ้า ในพระมณฑปพระจุฬามณีศรีบรมธาตุ (หอแก้ว) พร้อมกราบถวายจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระราชวิสุทธิญาณ (ฤทธิรงค์ ญาณวโร) เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ และเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน เพื่อทำนุบำรุงและสืบสานพระพุทธศาสนาสืบไป ณ วัดป่าดาราภิรมย์