คณะผู้บริหาร กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เข้าร่วมแสดงความยินดี

มร. กอร์ดอน วัตสัน ประธานกรรมการบริหารแอกซ่าภูมิภาคเอเซีย นางแซลลี่ โอฮาร่า ประธานกรรมการบริหาร บมจ. กรุงไทย – แอกซ่า ประกันชีวิต พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ร่วมเดินทางเพื่อเข้าพบและแสดงความยินดีกับ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งให้ท่านได้เข้าดำรงตำแหน่งเลขาธิการฯ ต่ออีกหนึ่งวาระ ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เมื่อเร็วๆ นี้