งานเลี้ยงอำลา สมาคมประกันวินาศภัยไทย

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน “44 Memorable Years @ Ruamrudee” อำลา 44 ปีที่น่าจดจำของ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ณ ซอยร่วมฤดี โดยมีคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการประกันภัยคณะต่าง ๆ พนักงาน และบุคคลสำคัญ ๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน รวมถึงสื่อมวลชน ร่วมรำลึกถึงความเป็นมาและอำลาสถานที่ที่ซึ่งอยู่มาอย่างยาวนานถึง 44 ปี ก่อนที่จะย้ายไปยังสำนักงานแห่งใหม่ ที่ถนนสุขุมวิท ซอย 64/1

โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การถ่ายรูปที่ระลึก การเล่มเกมที่จัดโดยพนักงานสมาคมฯ ซึ่งรายได้ทั้งหมดนำไปบริจาคให้กับองค์กรสาธารณกุศลโดยไม่หักค่าใช้จ่าย ซุ้มอาหารอร่อย ๆ จากร้านดังย่านต่าง ๆ ชมวิดีโอรำลึกถึงความเป็นมาของการก่อตั้งอาคารสมาคมประกันวินาศภัยไทย ณ ซอยร่วมฤดี ที่รวบรวมภาพความทรงจำในอดีต ตั้งแต่เริ่มสร้างอาคารสมาคมฯ จนถึงภาพอาคารปัจจุบัน ในมุมต่าง ๆ และภาพในอนาคต ของสำนักงานสมาคมฯ แห่งใหม่ ที่ถนนสุขุมวิท ซอย 64/1 ซึ่งสมาคมฯ จะย้ายที่ทำการไปยังสำนักงานแห่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายนนี้เป็นต้นไป

การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ที่มีบทบาทสำคัญในสมาคมฯ ในอดีตเข้าร่วมงาน ได้แก่ คุณชัย โสภณพนิช อดีตนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย คุณประสาน นิลมานัตต์ อดีตนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย คุณมาลินี เลี่ยวไพรัตน์ อดีตนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย คุณสุรชัย ศิริวัลลภ อดีตอุปนายกและเลขาธิการสมาคมประกันวินาศภัยไทย เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 ณ บริเวณลานจอดรถด้านหลัง สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยร่วมฤดี