“วิริยะประกันภัย” ติดอาวุธกระตุ้นยอดขาย

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยนางเสาวคนธ์ วงศ์กองแสง ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 5 (ภาคใต้) ด้านสาขา จัดสัมมนา “โครงการอบรม กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกันภัย Non-Motor ปี 2565 เพื่อกระตุ้นยอดขาย” แก่พนักงานเจ้าหน้าที่รับประกันภัย Non-Motor และเจ้าหน้าที่การตลาด ภาค5 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ พร้อมทั้งวางแผนสร้างกลุ่มเป้าหมายรายใหม่สามารถกระตุ้นยอดขาย ขยายงานและรักษาฐานลูกค้าเดิมได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสรายุทธ พุ่มศรี ผู้จัดการฝ่ายประกันภัย Non-Motor ด้านรถยนต์ และนางสาววรนันท์ ตินตะโมระ ผู้จัดการฝ่ายรับประกันภัย NON-MOTOR ด้านอัคคีภัยและทรัพย์สินขนาดกลางและขนาดเล็ก เป็นวิทยากรในการบรรยายโครงการฯ ดังกล่าว ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 3 โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี