‘เรือลำเลียงบางปะกง’ ตอบโจทย์ยุคน้ำมันแพงรุกขนส่งชายฝั่ง!!

บริษัท เรือลำเลียงบางปะกง จำกัด (BPL) ธุรกิจขนส่งทางน้ำ โดยกองเรือลำเลียง ในกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ SVL Group รุกตลาดช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2565 เพิ่มเส้นทางขนส่ง พร้อมขนส่งสินค้าได้หลากหลายประเภท ตอบโจทย์ลูกค้าทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมหนัก กลุ่มเกษตร และพืชพลังงาน บริหารจัดการครบวงจรเพื่อลดต้นทุนการขนส่งสินค้าให้ลูกค้า ในสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น

นางสาวสุรีย์พร เสกสรรพานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เรือลำเลียงบางปะกง จำกัด เปิดเผยว่า “โลจิสติกส์ถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากปัจจุบันปัญหาราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อธุรกิจโลจิสติกส์ที่ต้องปรับตัวเป็นอย่างมาก บริษัทฯ จึงได้พยายามร่วมกันหาทางออกให้กับลูกค้า ในการเดินหน้าพัฒนาการขนส่งสินค้าไปด้วยกันแบบวิน-วิน เช่นการเสนอบริการการขนส่งจากทางบกไปสู่การขนส่งทางน้ำมากขึ้น โดยที่ลูกค้าจะสามารถขนส่งสินค้าได้ในปริมาณทีละมากๆ และค่าใช้จ่ายที่พอไปด้วยกันได้”

“เราเข้าใจลูกค้าว่ากำลังประสบปัญหาราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บจก. เรือลำเลียงบางปะกง จึงถือว่าเป็นตัวเลือกหลักที่ลูกค้าติดต่อมาใช้บริการ เพราะการขนส่งทางน้ำโดยกองเรือลำเลียง เป็นการขนส่งที่มีความปลอดภัย มีต้นทุนที่มีความเหมาะสม สามารถขนสินค้าได้ในปริมาณมาก และสามารถจัดเส้นทางขนส่งทางเรือได้หลากหลาย รวมถึงยังรองรับสินค้าได้หลายประเภท มีความได้เปรียบด้านการเข้าถึงพื้นที่ต่างๆ และครอบคลุมหลายพื้นที่ ด้วยประสบการณ์ในการทำธุรกิจการเดินเรือสินค้าชายฝั่งแม่น้ำ บจก.เรือลำเลียงบางปะกง ถือว่ามีคุณภาพการขนส่งและราคาที่ยุติธรรมได้รับการยอมรับจากลูกค้าเป็นเวลามานานกว่า 20 ปี ให้บริการลำเลียงสินค้าทางน้ำด้วยกองเรือกว่า 60 ลำ ที่สามารถรองรับสินค้าได้หลากหลาย เช่น สินค้าอุตสาหกรรมเหล็ก และสินค้าเทกองต่างๆ

โดยบริษัทฯ มีการกรุพื้นท้องเรือ เพื่อให้บริการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะ ซึ่งสินค้าหลักๆ ที่บริการขนส่งมากกว่า 20 ชนิด อาทิ สินค้าเหล็ก วัสดุก่อสร้าง สินแร่ พลังงาน สินค้าเกษตร และอาหารสัตว์ เป็นต้น และที่สำคัญคือ เส้นทางการให้บริการที่ครอบคลุมตั้งแต่เส้นทางท่าเรือชายฝั่งแม่น้ำ ได้แก่ ท่าเรือ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา, ท่าเรือแม่น้ำท่าจีนมหาชัย จ.สมุทรสาคร, ท่าเรือ ในแม่น้ำแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม, ท่าเรือนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา, ท่าเรือศรีราชา จ.ชลบุรี, ท่าเรือมาบตาพุด จ.ระยอง และท่าเรือสุราษฏร์ธานี และล่าสุดให้บริการขนส่งสินค้า ณ แม่น้ำบางนรา จ.นราธิวาส เป็นต้น”

นางสาวสุรีย์พร กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องว่า “ปัจจุบันบริษัทฯ ให้บริการทั้งลูกค้าเก่าและยังคงเปิดตลาดให้บริการลูกค้าใหม่ๆ ด้วย โดยในไตรมาส 3-4 นี้ มีลูกค้ารายใหม่เพิ่มหลายราย เช่น งานกลุ่มลูกค้าปูนซีเมนต์ จ.สุราษฎร์ธานี รวมถึงลูกค้าสินค้าประเภทแร่ ที่ จ.นราธิวาส เป็นต้น ซึ่งลูกค้ามั่นใจในการใช้บริการของเรือลำเลียงบางปะกง เนื่องจากบริการแบบมืออาชีพ มีมาตรฐานสากล ทั้งการตรงต่อเวลา การรักษาคุณภาพสินค้าระหว่างการขนส่ง และหัวใจหลักสำหรับในสถานการณ์ปัจจุบัน คือ ให้ราคาที่เหมาะสมกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี”