เตรียมพร้อมรับมือ..!! “ท่าเรือประจวบ” ซ้อมแผนการใช้ทุ่นกักน้ำมัน

บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด หรือ PPC จัดซ้อมแผนฉุกเฉินการใช้ทุ่นกักน้ำมัน ประจำปี 2562 เพื่อให้พนักงานทบทวนแนวทางปฏิบัติ ฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ หากเกิดกรณีน้ำมันหกรั่วไหลลงสู่ทะเล

นายพิทูล  กองเลข หัวหน้าแผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ฝ่ายปฏิบัติการท่าเรือ  กล่าวว่า การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทดสอบการใช้งานอุปกรณ์ทุ่นกักคราบน้ำมัน เพื่อให้พนักงานทบทวนแนวทางปฏิบัติ เตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานจริง และฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ หากเกิดกรณีน้ำมันหกรั่วไหลลงสู่ทะเลจากเรือที่เข้ามาเทียบท่าขนถ่ายสินค้า เพื่อวางมาตรการป้องกันผลกระทบ หรือปัญหาที่เกิดจากน้ำมันรั่วไหล จึงต้องมีแผนในการฝึกซ้อมดังกล่าวเพื่อดูความพร้อมของบริษัทฯ พร้อมให้คำแนะนำเพื่อให้แผนถูกต้องโดยมีพนักงานเข้าร่วมฝึกซ้อมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ท่าเทียบเรือประจวบ ท่า A เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562