พิธีลงเสาเอกสร้างสำนักงานใหญ่กรุงเทพประกันชีวิตแห่งใหม่

          ดร.ศิริ  การเจริญดี ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ชัย  โสภณพนิช  ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) คมคาย  ธูสรานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โชน  โสภณพนิช รองประธานคณะกรรมการบริหารและประธานคณะกรรมการพัฒนาโครงการสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ และ ม.ล.จิรเศรษฐ  ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ สาวิตรี รมยะรูป  กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารและพันธมิตรร่วมพิธีลงเสาเอกโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้ เป็นการเอาฤกษ์เอาชัยให้บ้านใหม่ของชาวกรุงเทพประกันชีวิต เพื่อเป็นบ้านหลังใหญ่ที่เปี่ยมไปด้วยพลังดีๆ ที่กรุงเทพประกันชีวิตจะส่งต่อไปยังพันธมิตร พนักงาน ตัวแทนและลูกค้าทุกคน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานและการให้บริการอย่างครบวงจร ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2563