ยกระดับศักยภาพ SME : DBD SERVICE X MARTECH STARTUP”

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ประกาศความสำเร็จโครงการ “ขยายตลาดธุรกิจ Startup ยกระดับศักยภาพ SME : DBD SERVICE X MARTECH STARTUP”

นายทศพล ทังสุบุตร  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน.ในโครงการ “ขยายตลาดธุรกิจ Startup ยกระดับศักยภาพ SME : DBD SERVICE X MARTECH STARTUP” เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยนำเอาเครื่องมือส่งเสริมการตลาดออนไลน์มาช่วยสนับสนุนในการรักษาฐานลูกค้า ลดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจและสร้างการเจริญเติบโตของธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ พร้อมด้วย 8 Startup ชั้นนำของประเทศไทยร่วมงาน ประกอบด้วย AIYA, deeple, Fillgoods, iBOTNOI, Onechat.ai, Shipnity, V Rich App และ Zwiz.ai ที่สนับสนุนการให้บริการระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดีเยี่ยมแบบครบวงจร พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำแก่ธุรกิจ SME ที่เข้าร่วมโครงการ ช่วยให้ SME เติบโตและขยายธุรกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ราบรื่น และมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น  ณ ลานเอนกประสงค์ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ นนทบุรี เมื่อเร็วๆ นี้