ผอ.แป้ง-อัพวัน ปลื้ม! ไดรับรางวัลสตรีนักบริหารดีเด่นภาคราชการ

ต้องยกตำแหน่งเจ้าแม่ร้อยโปรเจกต์ให้สำหรับ คุณแป้ง-อัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ มุ่งมั่นสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ ที่ทำให้งานหัตถศิลป์ไทยเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความยั่งยืนของชุมชน จนเข้าตากระทรวงแรงงาน มอบรางวัลสตรีนักบริหารดีเด่น สาขาสตรีผู้บริหารภาคราชการดีเด่น ประจำปี 2562 ในฐานะที่เป็นสตรีผู้มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศ งานนี้ต้องปรบมือดังๆให้เลยนะคะ