‘เอสวีแอลกรุ๊ป’ยกระดับการบริการ “ศูนย์ขนส่งครบวงจรนครหลวง”

 

SVL Group – เอสวีแอล กรุ๊ป ในส่วนกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ ยกระดับการบริการขนส่งสินค้า “ศูนย์ขนส่งครบวงจรนครหลวง – NKL Hub” ศูนย์ขนส่งฯ วงจร ณ อำเภอนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา หลังเปิดให้บริการเพื่อเป็นศูนย์กลางการขนส่งครบวงจรอีกหนึ่งแห่งของกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ เอสวีแอลกรุ๊ป บริการทั้งรถขนส่งสินค้า เรือ ลานกองสินค้า ฯลฯ พร้อมขยายการบริการเพื่อเป็นฐานการรับ/ขนส่งสินค้าไปยัง ภาคอีสาน ภาคเหนือ และทั่วประเทศ

นายอนุวัต ชัยกิตติวนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในฐานะที่กำกับดูแลกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ ของเอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) ให้รายละเอียดว่า “จากที่กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ เอสวีแอล กรุ๊ป ได้จัดตั้งศูนย์ขนส่งครบวงจร (Hub) โดยมี 4 Hub ใน 4 พื้นที่ ได้แก่พื้นที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ, อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี, อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา และ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อให้บริการลูกค้าครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งมีลูกค้าหลากหลายประเภทมาใช้บริการการขนส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องทั้ง 4 พื้นที่ โดยเฉพาะปัจจุบันนี้ที่ “ศูนย์ขนส่งครบวงจรนครหลวง” บริษัทฯ ทำการวิ่งรถขนส่งสินค้าต่อเนื่องทุกวัน ที่สำคัญคือมีลูกค้าหลากหลาย ทั้งการขนส่งสินค้าเหล็ก สินค้าเทกอง และสินค้านำเข้า-ส่งออก อาทิ ปูนถุง ปูนเม็ด เสาเข็ม ไม้ฝาผนัง เหล็กประเภทต่างๆ กระเบื้องปูพื้น ฯลฯ”

“จากตัวเลขการรับรู้รายได้ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ณ จุดให้บริการ ศูนย์ขนส่งครบวงจรนครหลวง เอสวีแอล กรุ๊ป เตรียมยกระดับการบริการขนส่งสินค้าที่ศูนย์ขนส่งฯ นครหลวง ด้วยการพัฒนาศักยภาพการรับ-ขนส่งสินค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้นอีก รวมทั้งการขยาย-เพิ่มเส้นทางการวิ่งให้บริการไปยังพื้นที่ภาคเหนือ และภาคอีสานมากขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้สอดรับกับความต้องการของลูกค้า ที่ต้องการส่งสินค้า ของใช้อุปโภคบริโภคต่างๆ จากโซนภาคกลาง ไปยังภาคอีสาน ภาคเหนือ โดยเฉพาะจากการขนส่งสินค้ามาจากต่างประเทศที่ลำเลียงมาจากเรือลำเลียง (SVL Group) และมาขึ้นท่าเรือ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา คือใช้บริการที่เอสวีแอล กรุ๊ป ครบจบในที่เดียว อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ด้วยการบริการแบบมืออาชีพ ในราคาที่เหมาะสม”

นายอนุวัต กล่าวเพิ่มเติมว่า “กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ เอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) มีจุดแข็ง คือ สามารถให้บริการได้ตรงความต้องการของลูกค้า ทั้งการบริการรถขนส่งฯ, เรือ, ท่าเรือชายฝั่งแม่น้ำ, ท่าเรือน้ำลึก ฯลฯ รวมถึงเรามีพันธมิตรรถขนส่ง เรือลำเลียงสินค้าประเภทต่างๆ อีกมาก และด้วยโลเคชั่นที่เหมาะสมทั้ง 4 พื้นที่ 4 Hub ทำให้การบริการครอบคลุมการขนส่งสินได้ทั่วประเทศ อย่างไรก็ดี การบริการ-ขนส่งภาคใต้ ราคาดีที่สุด ของเอสวีแอล กรุ๊ป ก็ยังบริการให้บริการอย่างต่อเนื่อง จากกองทัพรถขากลับ (Backhaul) ที่กลับมายัง อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ สามารถแข่งขันราคา ตอบโจทย์ลูกค้า และสร้างงานได้ โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่สถานการณ์น้ำมันมีราคาสูงขึ้น”