‘มูลนิธิที่อยู่อาศัยฯ ไทย’ สุดปลื้ม! ‘ลิซ่า’ ร่วมหนุนรีโนเวตอาคารเอนกประสงค์ รร.โนนสุวรรณพิทยาคม @บุรีรัมย์

มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทยเข้าปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ซ่อมแซม รร.โนนสุวรรณพิทยาคม .บุรีรัมย์ แล้วเสร็จเมื่อ เม.. 65 หลังได้รับแรงการสนับสนุนจากลิซ่าพร้อมด้วย “Naver HappyBean”

นายกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ผู้อำนวยการมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย เปิดเผยว่า สำหรับโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์นี้ เป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจาก 2 ฝ่าย และเป็นความร่วมมือของมูลนิธิที่อยู่อาศัยของทั้ง 2 ประเทศ คือ ไทย และเกาหลีใต้ ได้รับการสนับสนุนจากนางสาวลลิษา มโนบาล (ลิซ่า), NAVER HAPPYBEAN และYG Entertainment เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีของนักเรียนในอนาคต

โดยเริ่มต้นจากการมีสถานศึกษาที่มีความพร้อม หลังจากทาสีอาคารใหม่ สีชมพู และซ่อมแซมอาคารที่ชำรุดทรุดโทรมให้ดูใหม่ สภาพแวดล้อมของโรงเรียนในปัจจุบันดูแล้วสวยงดงาม ได้รับความสดชื่นสำหรับนักเรียน คุณครู และแขกที่จะมาเยี่ยมชมโรงเรียน

ด้านนายสิรวิชญ์ สิทธินอก ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม กล่าวว่า ในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนขอขอบพระคุณลิซ่า”, NAVER HAPPYBEAN และมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศเกาหลีใต้ ที่เป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ สำหรับการบริจาคและการให้ความสำคัญด้านการศึกษา ใส่ใจอาคารเอนกประสงค์ให้มีความสมบูรณ์ ซึ่งมีสวยงามมาก

อย่างไรก็ตาม มูลนิธิที่อยู่อาศัยประเทศไทย สนับสนุนและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ บริษัท ผู้คนในพื้นที่และองค์กรที่มีความร่วมมือและมีเป้าหมายเดียวกัน เจตนารมณ์เพื่อบริจาคจัดหา สร้าง และซ่อมแซม ที่อยู่อาศัยและชุมชนอย่างเหมาะสมให้กับสังคมไทยทั่วประเทศ

โดยมูลนิธิฯ มุ่งหวังที่จะให้บริการในด้านที่อยู่อาศัย และตอบสนองความต้องการของชุมชน ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเพื่อชุมชนหรือสนับสนุนบริจาค ผ่านhttp://www.habitatthailand.org<http://www.habitatthailand.org/> or Line Application @hfht และFacebook: Habitat for Humanity Thailand