OCEAN LIFE ไทยสมุทร จัดประชุมผู้บริหารฝ่ายขายทั่วประเทศ พร้อมปรับกลยุทธ์รุกการขายครึ่งปีหลัง ด้วย Smart Health + Smart Tech

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณสมชัย อาภรณ์ศิริพงษ์  Deputy Chief Executive Officer พร้อมคณะผู้บริหารฝ่ายขายช่องทางตัวแทนทั่วประเทศ  จัดประชุมผนึกพลังความรักปรับกลยุทธ์ขับเคลื่อนยอดขายในครึ่งปีหลังของปี 2565 เพื่อพร้อมดูแลลูกค้ารับมือกับสถานการณ์โลกที่ผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน คลุมเครือ หรือ  VUCA World อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยชูกลยุทธ์ OCEAN LIFE Smart Health + Smart Tech  เดินหน้านำเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ เพื่อเป็นตัวช่วยบริหารความเสี่ยงด้านการเงินที่มีทั้งความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ ควบคู่ไปกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านประกันชีวิต นำมาพัฒนากระบวนการเสนอขาย และการบริการลูกค้า เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ปรับเปลี่ยนสู่ยุค Digital Transformation อย่างรวดเร็ว พร้อมได้รวมใจทุกคนเป็นหนึ่งภายใต้แนวคิด “เราสู้…FIGHT TO WIN” สร้างพลังมุ่งสู่ชัยชนะสร้างยอดขายทะลุเป้าหมายปี 2565 ต่อไป
OCEAN LIFE ไทยสมุทร ปัจจุบันมีที่ปรึกษาด้านประกันชีวิตมืออาชีพ จำนวนกว่า 14,000 คน พร้อมให้บริการลูกค้าอย่างเหนือความคาดหมายในทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อนำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการด้านประกันชีวิตให้กับคนไทย สนับสนุนให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรง และการเงินมั่นคงแข็งแกร่ง เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนต่าง ๆ ของชีวิต