‘พิพัฒน์’ นั่งหัวโต๊ะประชุม ‘คณะกรรมการกีฬาอาชีพ’ ครั้งที่ 4/65 พิจารณารับรอง 6 เรื่อง

พิพัฒน์” นั่งหัวโต๊ะประชุม “คณะกรรมการกีฬาอาชีพ” ครั้งที่ 4/65 พิจารณารับรอง 6 เรื่อง

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ครั้งที่ 4/2565 วันนี้ (23 .. 2565) โดยมีนายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมว่า การประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณา 6 เรื่อง

ที้งนี้ การพิจารณาดังกล่าว ประกอบด้วย 1.การรับรองแผนและรายละเอียดการให้การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ .. 2565 (ครั้งที่ 3) 2.การรับรองแผนและรายละเอียดการให้การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาจักรยานอาชีพ ประจำปีงบประมาณ..2565, 3.การรับรองแผนและรายละเอียดการให้การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนสมาคมกีฬาอาชีพประจำปีงบประมาณ ..2565

4.การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม การให้การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุน ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ ..2565, 5.วัตถุประสงค์และแนวทางการสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์และสิทธิประโยชน์ในรายการแข่งขันกีฬาอาชีพ และ 6.คำของบประมาณการให้การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนกีฬาอาชีพเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกี่ฬาแห่งชาติประจำปีงบประมาณ .. 2566