คุ้มภัยโตเกียวมารีนฯ เปิดตัว “หนูยิ้มแจ้งเบี้ย” เช็คเบี้ยประกันภัยใหม่บน LINE มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพตัวแทน

บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม เปิดตัวเครื่องมือเช็คเบี้ยประกันภัยใหม่บน LINE Official Account ภายใต้ชื่อ “หนูยิ้มแจ้งเบี้ย” หรือ Smiley Quote เพิ่มประสิทธิภาพงานบริการสำหรับตัวแทนและนายหน้าทั่วประเทศ

สำหรับ แอพลิเคชั่น LINE เป็นสิ่งที่ทุกคนรู้จักและคุ้นเคยเป็นอย่างดี ดังนั้น  “หนูยิ้มแจ้งเบี้ย” จึงถือเป็นอีกเครื่องมือที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตัวแทนนายหน้า ให้สามารถตรวจสอบราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ และจัดทำใบเสนอราคาเต็มรูปแบบได้ด้วยตัวเองได้ดีมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ยังถือเป็นการตอบโจทย์การทำงานยุคปัจจุบัน ที่ต้องอาศัยความรวดเร็ว รวมทั้งเตรียมปรับตัวเข้าสู่การทำงานที่ก้าวข้ามข้อจำกัดเรื่องเวลา เพิ่มความคล่องตัว ให้ตัวแทนนายหน้า

ทั้งนี้ “หนูยิ้มแจ้งเบี้ย” หรือ Smiley Quote ถือเป็นผลิตผลจากคำแนะนำของลูกค้ากลุ่มตัวแทนนายหน้า เพื่อเพิ่มช่องทางการขายให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยในเฟสแรกบริษัท ได้มุ่งเน้นไปที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ ซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มหลักที่สร้างรายได้ให้กับบริษัท คิดเป็นสัดส่วนถึง 60% ของเบี้ยประกันภัยรับรวม

โดย “หนูยิ้มแจ้งเบี้ย” หรือ Smiley Quote ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาการให้บริการผ่านช่องทางดิจิตัล ภายใต้โซลูชั่น TMS Connect ที่เชื่อถือได้ (Trustworthy) คล่องตัว (Mobility) และเชื่อมต่อได้สะดวก (Seamless) และในอนาคตจะมีการพัฒนาต่อยอดฟังก์ชั่นการใช้งานต่างๆ ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น