SAM ให้การต้อนรับ SMC และธ.ออมสิน ศึกษาดูงานประมูลทรัพย์สิน NPA

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM) โดยนายนิยต มาศะวิสุทธิ์ ผู้บริหารสูงสุด พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (SMC) และนางวรรณา ฐิติบรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายหน่วยการตลาดและส่งเสริมการขาย ธนาคารออมสิน (สำนักงานใหญ่)  เข้าศึกษาดูงานประมูลทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ของ SAM ห้องกรุงเทพ 1-4 ชั้น M โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ