มูลนิธิทีทีบี รับมอบเงินสนับสนุนจาก TMBAM Eastspring มอบโอกาสจุดประกายเยาวชน

มูลนิธิทีทีบี นำโดย ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานกรรมการ ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb)  พร้อมคณะผู้บริหาร  รับมอบเงินสนับสนุนมูลค่า 943,241.87 บาท จากนางสาวปนัดดา ตัณฑ์ชาญชีวิน รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายช่องทางการจัดจำหน่ายและธนบดีธนกิจ TMBAM Eastspring และ Thanachart Fund Eastspring เพื่อสนับสนุนโครงการไฟ-ฟ้า กิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืนจากมูลนิธิทีทีบี เพื่อจุดประกายเยาวชนด้วยการสร้างสรรค์กิจกรรมและพัฒนาศักยภาพของตนเอง พร้อมต่อยอดสู่กิจกรรมที่เป็นประโยชน์และส่งต่อพลังแห่งการให้กลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน